Silver bowl, Uriel Keesborer, Augsburg (1615-1623), Charles II, with royal provenance - Price on demand

Sold out
€0.00

🇬🇧Exceptional parcel-gilt silver bowl with the hallmark of the master silversmith Uriel Keesborer, Augsburg, (1615-1623). This wine cup in a polylobed oval shape has a central medallion with the coat of arms of Drien vanden Bogaerde and has handles on both sidesIt also features the coat of arms of the Duke of York, future King James II and brother of King Charles II, as well as the motto of the Order of the Garter: "Honi soit qui mal y pense". It was given in Bruges, in 1656, by the Duke of York to Mr. vanden Bogaerd, winner of a competition of the Guild of Archers. At the time the scene was described by an eyewitness an poet: Ingelbrecht Cockuyt, which you will fins at the bottom of this page.

 

Period:  17th - Style: Charles I

Artist: Uriel Keesborer (1615-1623)

Materials: Solid silver and vermeil

Total Weight: 145 grams

Dimensions: (H): 3,8 cm - (L):  14cm - (Larg): 14,5 cm 

Condition: Very good

Price on demand

Ref (ID) : WP 

 

🇫🇷Exceptionnelle coupe de libation au poinçon du maître orfèvre Uriel Keesborer, Augsbourg(1615-1623).

Cette coupe à vin, de forme ovale polylobée est gravée en son centre des armoiries du sire vanden Bogaerde et présente deux anses à volutes. Sur l'extérieur de la coupe sont gravées les armoiries du Duc d'York, futur Roi James II et frère du Roi Charles II, ainsi que la devise de l’ordre de la Jarretière "Honi soit qui mal y pense" et un texte décrivant les circonstances dans lesquelles elle a été offerte.  Elle fut remise, comme deuxième prix, lors d'un concours de tir à la guilde des Ardchers Saint-Sebastien en 1656 à Bruges. Le poète Ingelbrecht Cockuyt fut temoin de la scène et y conascra un poème qui est repris ci-dessous. 

Prix sur demande 

Époque: 17ème - Style: Louis XIII

Artiste: Uriel Keesborer (1615-1623)

Matériaux : Argent massif  et vermeil

Poids total: 145 grammes

Dimensions: (L): 14cm - (Larg): 14,5 cm - (H):3,8 cm

Condition:  Très bon état

 

🇳🇱Vroeg 17e eeuwse zilveren meerlobbige brandewijnschaal met koninklijke herkomst in -gedeeltelijk verguld- zilver en vermeil. Deze schitterende drinkschaal werd in 1656 te Brugge geschonken door de toenmalige hertog van York -latere koning James II en broer van koning Karel II- aan de heer Vanden Bogaerd, winnaar van een schutterswedstrijd in de hof van Sint-Barbara. Ze draagt de keurmerken van de stad Augsburg en het meesterteken van Uriel Keesborer actief (1615-1623). Aan de buitenzijden bevindt zich het  koninklijke wapen van de hertog van York en het devies van de Orde van de Kousenband:"Honi soit qui mal y pense" samen met een opschrift dat de omstandigheden van de schenking omschrijft. De scène werd trouwens in een gedicht beschreven door een tijdsgenoot en ooggetuige Ingelbrecht Cockuyt. 


Gedicht  van de kleermaker en dichter Ingelbrecht Cockuyt over dit brandenwijnschaal:

Koning Karel II en de Engelse prinsen in het Busschietershof te Brugge, Oktober 1656

Wedergunst van de prins

Dogh mids den vorst van Jorck als coningh deser gilde

aen dit ons broederschap goedhertigh jonstigh milde

en dancbaer wesen wauw, hij heeft int selve jaer

en maend als is gheseijd, ontrent drie weken naer

het schieten van den gaeij om liefde te bewijsen

de gildebroeders met drie silver-gulde prijsen

tot een ghedachtenis vereert uyt peure jonst

op dat elck op den doel bethoonen sauw syn const.

Den Coningh Carolus, Clocester van ghelijcken

die hebben oock aldaer hun yver laten blycken,

 

sy hielden hun gheheel ghemeyn met groot en cleen,

dus wonnen s'oock terstond het hert van ydereen.

 

Het schieten van de drie zilveren prijzen

En naer een langh verschiet van buscruid ende ballen,

soo is den opperprijs door conste toe ghevallen

aen joncker Guilleam de Wree, een silver cop

seer ryckelick verciert met constigh werck daerop.

 

's Vorsts wapens waren daer volcommentlick naer 't leven

door groote constenaers seer aerdigh op ghedreven,

waer door men mercken con dat hij en syne stam

uyt 's coninghs edel bloed syn eersten oorsprongh nam.

 

Hiernaer soo had verdient den middelprijs van drien

heer vanden Bogaerd, die was advocaet ten vrien:

het was een schoon gondeel van silver, t'allen cant

soo treffelick vergult als dat m'oyt eene vant.


Bron: https://www.dbnl.org/