• Worldwide Professional, Trackable and Insured Shipping.
  • Call +32 475 44 36 19 for a private or online appointment.
Home » Silver bowl Charles II with royal provenance, 1656

Silver bowl Charles II with royal provenance, 1656

€0.00

Price on demand

🇬🇧

 

Period:  17th - Style: Charles I

Artist: Keesborer

Materials: Solid silver and vermeil

Total Weight: grams

Dimensions: (H):  cm - ⌀ cm 

Condition: 

 

Ref (ID) : WP 

Prix sur demande 

🇫🇷Coupe de libation, en argent massif. poinçon de maitre orfèvre

polylobé, gravé d'une inscription et plsueiurs armoires, dont celle du Duc de York, future James II . Prix offert pour in concours d'arché 


Époque: 17ème - Style: Louis XIII

Artiste: Keesborer

Matériaux : Argent massif  et vermeil

Poids total: 145 grammes

Dimensions: (L):  14cm - Larg 14,5 cm H:3,8 cm

Condition:  Very Good 

 

🇳🇱Vroeg 17e eeuws zilveren meerlobbig brandewijnschaal met koninklijk herkomst, in zilver en vermeil. Deze schitterende drinkschaal werd geschonken in Brugge door de hertog van York -later koning James II - en broer van koning Karel II aan de heer Vanden Bogaerd, winnaar van een schutterswedstrijd in 1656.

 

Koning Karel II en de Engelse prinsen in het Busschietershof te Brugge
2 Oktober 1656


Gedicht  van de kleermaker en dichter Ingelbrecht Cockuyt over dit beker: 

Wedergunst van de prins

Dogh mids den vorst van Jorck als coningh deser gilde

aen dit ons broederschap goedhertigh jonstigh milde

en dancbaer wesen wauw, hij heeft int selve jaer

en maend als is gheseijd, ontrent drie weken naer

het schieten van den gaeij om liefde te bewijsen

de gildebroeders met drie silver-gulde prijsen

tot een ghedachtenis vereert uyt peure jonst

op dat elck op den doel bethoonen sauw syn const.

Den Coningh Carolus, Clocester van ghelijcken

die hebben oock aldaer hun yver laten blycken,

 

sy hielden hun gheheel ghemeyn met groot en cleen,

dus wonnen s'oock terstond het hert van ydereen.

 

Het schieten van de drie zilveren prijzen

 

En naer een langh verschiet van buscruid ende ballen,

soo is den opperprijs door conste toe ghevallen

aen joncker Guilleam de Wree, een silver cop

 

seer ryckelick verciert met constigh werck daerop.

's Vorsts wapens waren daer volcommentlick naer 't leven

door groote constenaers seer aerdigh op ghedreven,

waer door men mercken con dat hij en syne stam

uyt 's coninghs edel bloed syn eersten oorsprongh nam.

 

Hiernaer soo had verdient den middelprijs van drien

heer vanden Bogaerd, die was advocaet ten vrien:

het was een schoon gondeel van silver, t'allen cant

soo treffelick vergult als dat m'oyt eene vant.


Bron: https://www.dbnl.org/