Répertoire général des orfèvres et des marques d'orfèvrerie en Belgique t. II (1798-1942)

€20.00

W. van Dievoet, Brugse edelsmeden van het ancien régime, Brussel, 2014, 17 x 24,5 cm, 320 pp. ill. 

 

Behandelt de verschillende keurmerken in gebruik te Brugge en verklaart de jaarletters van 1542 tot 1797, met fotografische reproducties. Vermeldt in chronologische volgorde de in Brugge werkzame edelsmeden met hun biografische gegevens en hun meestertekens. Ook de in Diksmuide, Eeklo, Nieuwpoort en Veurne werkzame edelsmeden, die hun werken in Brugge moesten laten keuren, zijn opgenomen. Een index van de namen van edelsmeden (512) en een index van de merken (450) vergemakkelijken de opzoekingen.

 

Traite des différents poinçons de garantie en usage à Brugge et interprète les lettres annales de 1542 à 1797, toutes reproduites photographiquement. Présente chronologiquement les orfèvres actifs à Bruges avec une notice biographique et leurs poinçons. Les orfèvres de Dixmude, Eeclo, Nieuport et Furnes, qui devaient faire contrôler leurs œuvres à Bruges, sont également étudiés. Un index des noms d’orfèvres (512) et un index des poinçons (450) facilitent les recherches. Rédigé en néerlandais, avec un résumé et un index des poinçons en français.