Orfèvres du Brabant wallon au dix-huitième siècle (Nivelles, Wavre, Jodoigne)

€7.00

W. van Dievoet, Orfèvres du Brabant wallon au dix-huitième siècle (Nivelles, Wavre, Jodoigne), Bruxelles, 2012, 17 x 24,5 cm, 64 pp. ill. 

Les quelques orfèvres qui travaillèrent dans ces petites villes du duché de Brabant au xviiie siècle, furent soumis à des règlementations variant dans le temps et devaient la plupart du temps faire contrôler leurs pièces dans une grande ville voisine. Ils ne furent pas nombreux : 33 à Nivelles, 7 à Wavre et 1 à Jodoigne. Tous les poinçons de garantie de Nivelles ainsi que les marques de tous les orfèvres de la région sont reproduits en photo.

 

De enkele edelsmeden die in deze kleine steden van het hertogdom Brabant werkzaam waren tijdens de 18de eeuw, waren onderworpen aan wisselende reglementeringen en moesten meestal hun werk in een nabijgelegen grote stad laten keuren. Hun aantal was beperkt: 33 in Nijvel, 7 in Waver en 1 in Geldenaken. Alle stadsmerken van Nijvel alsook de meestermerken van alle edelsmeden zijn gereproduceerd aan de hand van foto’s. In het Frans opgesteld.

 

Orfèvres du Brabant wallon au dix-huitième siècle (Nivelles, Wavre, Jodoigne),